پژوهشكده تحقيقات فضايي وابسته به سازمان فضایی ایران بر اساس مجوز شماره ١٣٢٦٢/ ٢٢ مورخ ٣٠/ ٧ /١٣٨٦ شوراي گسترش آموزش عالي وبه منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشوردر زمینه فناوری های فضایی ایجاد شده است.

این پژوهشكده تابع تمامي قوانين و مقررات مربوط و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مراجع ذي‌صلاح است .

 

 

اهداف:

 

  • مأموریت گرایی در توسعه و گسترش پژوهش در زمینه فضا و دستیابی به علوم و فناوری های نوین فضایی به نحوی که بتواند سرآمدی این زمینه را در کشور تأمین کند.
  • زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مرتبط
  • تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

 

 

 وظایف :

 

·         بررسی و شناسائی نیازهای پزوهشی در زمینه ایجاد، انتقال و جذب فناوریهای پیشرفته فضایی

·         اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف پژوهشکده

·         فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط

·     همکاری پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، نهادهای علمی، صنعتی دولتی و غیردولتی فعال داخل و خارج کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه علوم و فناوری های فضایی در چارچوب سیاستهای کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات

·         عرضه دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشکده در بازار و کسب درآمد، طبق ضوابط و مقررات مربوط

·     انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات مربوط

·         برگزاری همایشهای علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاههای آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

 

 

  ارکان پژوهشکده:

 

ارکان پژوهشکده، بنابر ماده 5 اساسنامه، عبارتند از:

الف- هیأت امنا

ب- رئیس پژوهشکده

ج- شورای پژوهشی

 

 

بیانیه ماموریت پژوهشکده تحقیقات فضایی :

سازمانی یادگیرنده، دانش بنیان، متعهد و پویا با ساختاری محصول محور که با پژوهش، برنامه ریزی، بومی سازی، ارتقا، اجرا، نظارت و توسعه فناویهای نوین صلح آمیز فضایی و با جذب، تربیت و نگهداری منابع انسانی نخبه و متخصص، قدرت رقابت در عرصه جهانی داشته و رفاه، غرور و افتخار ملی و اقتدار بین المللی برای ایرانیان به ارمغان آورد.

 

چشم انداز ده ساله پژوهشکده تحقیقات فضایی :

پژوهشکده تحقیقات فضایی در افق ده ساله تبدیل به "کانون فعالیت های ماهواره ای کشور و بزرگترین مرکز تحقیقات فضایی خاورمیانه با  برخورداری از دانش و فناوریهای پیشرفته فضایی  و دستیابی به سهم مناسب از بازار محصولات و خدمات فضایی در سطح جهانی" خواهد شد.